کسی که نیکو کاری اش او را شادمان کند و بدی اش وی را بد حال گرداند چنین کسی مومن است.
کلیه حقوق طراحی سایت متعلق به اداره کل نوسازی مدارس ایلام می باشد