هرگاه دیدید که بنده ای گناهان مردمان را جستجو می کند و گناهان خویش را فراموش کرده است بدانید که او فریب شیطان را خورده است.
کلیه حقوق طراحی سایت متعلق به اداره کل نوسازی مدارس ایلام می باشد