احسان و نیکى کامل نباشد،مگر با سه خصلت: شتاب در آن،کم شمردن بسیار آن و منت ننهادن بر آن.
کلیه حقوق طراحی سایت متعلق به اداره کل نوسازی مدارس ایلام می باشد