معرفی ها

لیست دفاتر پیشخوان طرف قرارداد با اداره کل نوسازی مدارس استان ایلام

ردیف نام دفتر مدیر دفتر شماره تماس آدرس
1

دفتر پیشخوان دولت دانشجو

روح اله فتاحی 0843-2222252 ایلام  محله فرهنگیان خیابان مهدیه