مناقصه و مزایده

منتشرشده در مناقصه و مزایده

اطلاعیه شرکت در مناقصه مطلب ویژه

آبان 21, 1396 Hit: 5396

اداره كل نوسازي مدارس استان ايلام در نظر دارد پروژه هاي موجود در جدول شماره  2 را مطابق جدول زمانبندي شماره 1 از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران وبازگشايي پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

اداره كل نوسازي مدارس استان ايلام در نظر داردپروژه هاي موجود در جدول شماره  2 را مطابق جدول زمانبندي شماره 1 از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران وبازگشايي پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. ولازم است مناقصه گران در درصورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاء الکترونيکي را جهت شرکت د رمناقصه محقق سازند. اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف(تضمبن شرکت درمناقصه) از طريق آدرس ايلام بلوار شهيد بهشتي روبروي انبار غله اداره کل نوسازي مدارس استان ايلام  شماره تماس  08432223222  انجام مي پذيرد. لازم به ذکر ميباشد که تمام مراحل مناقصه شامل دريافت اسناد، تحويل پاکت، بازگشايي و اعلام برنده از طريق سامانه انجام ميپذيرد. تنها پاکت ضمانتنامه به صورت فيزيکي تحويل گرفته خواهد شد.

آخرین ویرایش در شنبه, 14 بهمن 1396 ساعت 08:23
خواندن 5396 دفعه

زنده یاد مهندس محمدرضا حیدری

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست هر کسی نغمه خود خواند از صحنه رود صحنه پیوسته بجاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری
صورت وضعیت
درخواست مجوز مدارس غیر انتفاعی
درخواست ملاقات با مدیرکل

نظرسنجی خدمات حضورینظر سنجی خدمات غیر حضوری (الکترونیکی)

نظرسنجی تکریم

نظرسنجی رمان قراردادتاریخ بروزرسانی: 98/11/20

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل نوسازی مدارس استان ایلام می باشد

طراح : مهندس رضا عزیزی - سال 1394