اداره کل نوسازي مدارس استان ایلام ،دستگاه اجرائي عمراني ،زيرمجموعه سازمان نوسازي مدارس کشور مي باشد که در سال 1355 فعاليت خود را با عنوان گروه نوسازي مدارس آغاز نموده، در سال 1366 به مديريت نوسازي و در سال 1372 به اداره کل ارتقاء يافته است. اين اداره کل وظيفه احداث، تکميل، تعمير و تجهيز واحدهاي آموزشي استان را به عهده دارد.

بیانیه ماموریت اداره کل نوسازی مدارس استان ایلام

ساخت، توسعه و تجهيز فضاهای آموزشی و پرورشی استاندارد و مقاوم، متناسب با اولويتها در چارچوب طرح ساماندهی و ضوابط و معيارهای فنی، تأمين منابع و توسعه مشارکتهای مردمی و رضايت بيشتر مخاطبين، براساس نگرش مديريت سازمان

عرصه های اصلی کار :

1)     ساخت و ساز فضاهای آموزشی و پرورشی

2)     توسعه و استاندارد‌سازی فضاهای آموزشی

3)     تجهيز فضاهای آموزشی

4)     بهسازی لرزه ای فضاهای آموزشی

5)     ساماندهی فضاهای آموزشی و تعيين اولويت‌های ساخت و ساز

6)     تعيين ضوابط و معيارهای فنی

7)     توسعه مشارکت‌های مردمی

8)     تأمين منابع (مردمی، ملی، فرا ملی)

9)     استقرار سيستم مديريت کيفيت

زنده یاد مهندس محمدرضا حیدری

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست هر کسی نغمه خود خواند از صحنه رود صحنه پیوسته بجاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری
صورت وضعیت
درخواست مجوز مدارس غیر انتفاعی
درخواست ملاقات با مدیرکل

نظرسنجی خدمات حضورینظر سنجی خدمات غیر حضوری (الکترونیکی)

نظرسنجی تکریم

نظرسنجی رمان قراردادتاریخ بروزرسانی: 98/11/20

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل نوسازی مدارس استان ایلام می باشد

طراح : مهندس رضا عزیزی - سال 1394